NOS SUSHI

TOUS LES SUSHI SONT SERVIS PAR 2 PIECES

SU1     4€00

Sushi saumon

 

SU2    4€20

Sushi thon

 

SU3    4€50

Sushi crevette

 

SU4     4€20

Sushi daurade

 

SU5     4€50

Sushi saumon cheese

 

Su6     5€90

Sushi anguille

 

SU7     4€90

Sushi saumon avocat

SU8     5€20

Sushi tobiko

 

SU9    5€20

Sushi oeuf de saumon

 

SU10 5€20

Sushi tartare de saumon

 

SU11  5€20

Sushi tartare de thon

 

SU12 5€20

Sushi thon cuit mayo

 

SU14 5€00

Sushi saumon fumé cheese

 

Version imprimable Version imprimable | Plan du site
© Restaurant japonais sushi ki